پروژه خانه مدرن شرکت آرش بتن کرمانشاه

پروژه خانه مدرن شرکت آرش بتن کرمانشاه

آدرس کرمانشاه بلوار صدف
اولين پروژه فول فناوري در مصالح و روش هاي ساخت در استان كرمانشاه
-سازه بتني با سقف وافل
-ديوارهاي پيراموني و داخلي با بلوكهاي سبك معدني مسلح شده با ميلگرد بستر و منطبق با پيوست ششم ايين نامه ٢٨٠٠
-سيستم سرمايش و گرمايش با داكت اسپليت هوشمند
-نماي مدرن با روش نصب خشك
مصالح نوين
فناوريهاي نوين
ساختمان پايدار
دوستدار محيط زيست
صرفه جويي در مصرف انرژي
رعايت ايين نامهLEED
بتنc30 و با دوام بالا