پروژه جناب آقای باوندپور

پروژه جناب آقای باوندپور

آدرس پروژه : کرمانشاه خیابان بهار
خدمات صورت گرفته توسط شرکت آرش بتن :
طراحي واجرای اسکلت بتنی و تامین یوبوت
نظارت بر اجرای اسکلت
بیشترین دهانه 8.6 متر