پروژه آقای داریوش سجادی - سیمتری

پروژه آقای داریوش سجادی - سیمتری

آدرس: کرمانشاه سیمتری دوم كارفرما جناب اقاي سجادي سيستم سقف كاواك بيشترين دهنه ١٠متر خدمات صورت گرفته توسط شركت ارش بتن: طراحي سازه وسقف تهيه قالب كاواك اجراي كامل اسكلت وسقف نظارت مهندسي بر اجرا