پروژه آقای حاج محمد قادری

پروژه آقای حاج محمد قادری

آدرس: کرمانشاه دولت آباد محل سابق ترمینال کوزران
كارفرما جناب اقاي حاج محمد قادری
سيستم یوبوت و پیش تنیده
خدمات صورت گرفته :
تهیه نقشه های مصوب در دفتر مهندسی مدرن
ارائه خدمات مجری ذیصلاح توسط شرکت کیان بنای مدائن
اجراي كامل اسكلت وسقف توسط شرکت آرش بتن کرمانشاه و نظارت مهندسي بر اجرا