سالن پاکت سازی سیمان سامان غرب

سالن پاکت سازی سیمان سامان غرب

آدرس : ماهیدشت کارخانه سیمان سامان غرب پروژه پاكت سازي به مساحت ١٥٠٠٠ متر مربع سازه فضاكار
باهمكاري شركتهاي سان وآرش بتن
خدمات ارائه شده : طراحي سازه وسقف
اجراي ستون، بادبند وسقف فضاکار،
اجراي پوشش.
خدمات مديريت پروژه