سازه فضا كار رستوران گردان پروژه مگا مال

سازه فضا كار رستوران گردان پروژه مگا مال

آدرس: کرمانشاه بلوار شهید اشرفی اصفهانی نرسیده به میدان فردوسی روبروی جایگاه بنزین
سازه فضا كار رستوران گردان پروژه مگا مال
خدمات صورت گرفته:
طراحي
تامين متريال
نظارت مهندسي بر اجرا
اجراي سازه وپوشش