نظر به توسعه روزافزون عمليات عمرانی, بهره گيری از فن آوری های جديد با هدف استفاده بهينه از مصالح و نيروی انسانی از اهميت ويژه ای برخوردار است. جايگزينی شيوه های جديد به جای روش های سنتی می تواند نقش تعيين کننده ای در جلوگيری از اتلاف مواد اوليه، انرژی و منابع انسانی داشته باشد. به علاوه استفاده از مصالح نوين و روش های اجرايي پيشرفته, افزايش کيفيت و دوام بنا را نيز به همراه خواهد داشت.

بتن به عنوان يکی از ابتدايي ترين مصالح مورد استفاده، از گذشته مورد توجه مهندسين بوده است. علي رغم ورود مصالح جديد با کاربردهای خاص، بتن همچنان نقش خود را به عنوان اصلي ترين و پرکاربرد ترين مصالح در پروژه های عمرانی حفظ کرده است.

به منظور دریافت کاتالوگ اطلاعات فنی بر روی اینجا کلیک نمایید.