• دهانه بزرگتر:

  با استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی امکان ایجاد دهانه های بزرگ تر در سازه وجود دارد. محدودیت هایی که روش های دیگر در پوشاندن دهانه های بزرگ با آن مواجه هستند در این سیستم کمتر است. این مزیت قابلیت های گسترده تری را در اختیار طرح معماری قرارمی دهد و همچنین امکان استفاده مناسب تری از فضا را ایجاد می کند.

 • ضخامت دال کمتر:

  با توجه به تحت فشار بودن بتن و وجود انحنا در کابل ها, امکان پوشاندن دهانه با ضخامت کمتر نسبت به دال های بتن آرمه معمولی و یا سایر سیستم هایرایج فراهم می گردد.

 • حذف تیرها:

  از آنجایی که در این سیستم امکان حذف تیرها و آویزها وجود دارد, می توان سطح زیرین تخت را در اختیار طرح معماری قرار داد. در نتیجه عبور کانال های تاسیساتی با سهولت امکان پذیر می باشد. به علاوه,تیغه بندی و پارتیشن بندی نیز بدون محدودیت قابل اجرا است.

 • کنترل ترک و دوام بیشتر:

  نیروی پیش تنیدگی باعث اعمال فشار دائمی به دال های پیش تنیده می گردد و سقف ها همواره تحت فشار خواهند بود. لذا ترک های موجود در این سیستم به حداقل می رسد. کاهش ترک, باعث افزایش مقطع موثرمی شود. در حالیکه در اعضای بتن آرمه معمولی به واسطه ترک خوردگی, مقطع موثر بتن تحت بارهای بهره برداری کاهش می یابد. به علاوه, کاهش ترک, مانع نفوذ مواد خورنده به بتن شده و خوردگی فولاد کمتر می شود. به عبارت دیگر دوام سازه افزایش می یابد.

 • افزایش سرعت اجرا:

  با توجه به حذف تیرهای میانی و آرماتوربندی دال ها, زمان اجرای یک سقف پیش تنیده بسیار کمتر از یک دال بتنی معمولی خواهد بود. عدم وجود تیرها, سرعت اجرای قالب بندی را نیز افزایش می دهد و از طرف دیگر بعد از اجرای عملیات کشش, سقف بدون وجود قالب و شمع بندی, خودایستا خواهد بود و می توان قالب ها را در مدت زمان کوتاه تری باز کرد. به صورت عمومی, زمان اجرای یک دال پیش تنیده حدود 30% سریع تر می باشد.

 • ارتفاع کمتر کف تا کف و کاهش ارتفاع کل ساختمان:

  با توجه به کاهش ضخامت دال و حذف آویز تیرها, می توان اتفاع کف تا کف طبقات را کاهش داد. این امر باعث کاهش ارتفاع ساختمان و کاهش مصالح مصرفی در ستون, دیوار تیغه بندی و غیره می گردد. همچنین در ارتفاع ثابت می توان از تعداد طبقات بیشتری استفاده کرد. این امر به خصوص در ساختمان های بلندمرتبه که با توجه به قوانین موجود محدودیت ارتفاع دارند, حائز اهمیت است.

 • امکان ستون گذاری نامنظم:

  برخلاف سازه های بتنی معمولی که ستون گذاری معمولاً از آکس بندی منظم پیروی می کند, در این سیستم, امکان ستون گذاری به صورت نامنظم وجود دارد که در طرح های معماری حائز اهمیت است.

 • امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف:

  با توجه به انعطاف پذیری کابل ها, امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم روی سقف وجود دارد. در این سیستم نیاز به تعبیه تیر اطراف بازشوها نمی باشد.

 • کاهش وزن ساختمان:

  با توجه به کاهش ضخامت دال و حذف تیرها, وزن کلی ساختمان نیز کاهش می یابد. این امر باعث کم شدن ابعاد و اندازه سایر اجزای سازه ای خواهد شد.

 • بهبود عملکرد لرزه ای:

  سیستم دال بتنی نسبت به سایر سیستم های پوشش سقف دیافراگم یکپارچه تری تشکیل می دهد که باعث بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان می گردد. به علاوه, تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می دهد دال های پس کشیده با روش نچسبیده نسبت به دال های بتن آرمه عملکرد مناسب تری هنگام وقوع زلزله داشته اند.

 • کاهش هزینه ها:

  کاهش ضخامت دال, کاهش تعداد ستون ها, حذف تیرها و غیره باعث صرفه جویی قابل توجهی در بتن و فولاد مصرفی خواهد شد. به علاوه, کاهش عملیات قالب بندی و آرماتوربندی نیز باعث کاهش هزینه های اجرایی می گردد. سرعت اجرای بیشتر نیز کاهش هزینه تجهیزات و نیروی انسانی را در پی خواهد داشت. روی هم رفته ساختمان هایی که در آنها از این سیستم استفاده می شود حدود 10 تا 20 درصد نسبت به ساختمان های بتن آرمه ارزان تر خواهند بود.