نظر به توسعه روز افزون عملیات عمرانی در کشور، بهره گیری از فن آوری های جدید با هدف استفاده بهینه از مصالح و نیروی انسانی و افزایش عمر ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دال های بتن آرمه از اجزای مهم سازه های بتنی هستند که علاوه بر نگهداری بارهای قائم، وظیفه انتقال بارهای جانبی به عناصر باربر سازه را بر عهده دارند. دال های ساختمانی عموماً عملکرد دو طرفه دارند و به انواع دال دو طرفه با تیر، دال تخت، دال قارچی، دال مجوف و ... قابل تقسیم هستند. با افزایش دهانه دال ضخامت آن نیز افزایش یافته و وزن کف عامل تعیین کننده ای در طرح می شود. اجرای سازه های سبک در تاریخ مهندسی سازه همواره مورد توجه متخصصان در سراسر جهان بوده و دال های مجوف دو پوش U-BOOT یکی از نتایج تلاش در این زمینه می باشد.

به منظور دریافت کاتالوگ اطلاعات فنی  بر روی اینجا کلیک نمایید.