نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه ـ مرداد ماه 1395

نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه ـ مرداد ماه 1395

 

بازدید جناب آقای مهندس نیک کردار معاونت محترم عمرانی استانداری کرمانشاه
و جناب آقای مهندس حضرتی نایب رییس محترم اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از غرفه شرکت آرش بتن

 

بازدید جناب آقای مهندس رحیمی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه از غرفه شرکت آرش بتن