سمینار سازه های فضاکار سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه

سمینار سازه های فضاکار سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه

سمینار سازه های فضاکار در سالن انتظار شهر کرمانشاه به دعوت سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه با سخنرانی آقای دکتر محمود هریسچیان و با حضورجمع کثیری از دانشجویان ، صنعت گران و پژوهشگران ساختمان، برگزار گردید. این سمینار در سه بخش کلی به شرح ذیل ارائه شد :

  • آشنایی با سازه های فضاکار ( سازه های فضایی)
  • تحلیل و طراحی سازه های فضاکار قسمت اول
  • تحلیل و طراحی سازه های فضاکار قسمت دوم

در بخش تحلیل و طراحی این نشست علاوه بر معرفی نشریه شماره 400 سازمان برنامه و بودجه، به نرم افزار فرمین-کی (Formian-K) و نقش آن در ایجاد فرم های متنوع سازه های فضایی تاکید گردید.