اجرای اولین ساختمان تجاری بخش خصوصی با تکنولوژی پیش تنیدگی در استان کرمانشاه

اجرای اولین ساختمان تجاری بخش خصوصی با تکنولوژی پیش تنیدگی در استان کرمانشاه

اجرای اولین ساختمان تجاری بخش خصوصی با تکنولوژی پیش تنیدگی در استان کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه دولت آباد محل سابق ترمینال کوزران
كارفرما جناب اقاي حاج محمد قادری
سيستم یوبوت و پیش تنیده
خدمات صورت گرفته :
تهیه نقشه های مصوب در دفتر مهندسی مدرن
ارائه خدمات مجری ذیصلاح توسط شرکت کیان بنای مدائن
اجراي كامل اسكلت وسقف توسط شرکت آرش بتن کرمانشاه و نظارت مهندسي بر اجر